.WALNE 2020 ODWOŁANE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 23 września 2020 21:21

Kórnik   dn.   19.09.2020r.

 

 

UCHWAŁA

 

ZarządU Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Zamoyskiego

w Kórniku:

 

 

Na podstawie  UCHWAŁY Nr 4/IV/2020r. Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020 r. Zarząd ROD podjął decyzję o odstąpieniu od zwołania Walnego Zebrania w 2020r.

 
.WODA 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 sierpnia 2020 13:22

Kórnik   01.09.2020r.

WODA

Zarząd ROD informuje działkowców, że opłata za wodę zbierana będzie w terminach:

03.10.2020r.         godz.   1000 -  1500

10.10.2020.                 godz.   1000 -  1500

 

Należność zbierana będzie wyłącznie na  świetlicy ogrodowej

(bez podziału na lewą i prawą stronę)

 
.WALNE ZEBRANIE PRZESUNIĘTE. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 14 marca 2020 15:06

WALNE PRZESUNIĘTE.

UCHWAŁA Nr 44/2020

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD

w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19

Krajowy Zarząd PZD, działając na podstawie § 134 ust. l i 2 pkt 1) Statutu PZD oraz § 134 ust. l i 2 pkt 1) i 7) Statutu PZD w zw. z art. 33 i 34 ustawy o ROD postanawia:

§1

1.   Upoważnić okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu

terminów walnych zebrań (odpowiednio konferencji delegatów) ROD na termin do 31 lipca 2020r.

2.  Zwrócić się do zarządów ROD o natychmiastowe przesunięcie terminów
walnych zebrań w ROD na późniejszy termin.

§2

Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

Zarząd ROD ustalił wysokość wspomnianej wyżej zaliczki na poziomie 300 zł od działki. Kwotę te należy wpłacić na konto bankowe ogrodu do dnia 30.04.2020r. Z wiadomych przyczyn nie można wpłacać osobiście kasjerce.

15 9076 0008 2001 0000 1746 0001

 

Zarząd ROD informuje, że nowy termin Walnego Zebrania zostanie podany na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

 

Woda ogrodowa zostanie otwarta  w terminie podanym wcześniej tj. o godz. 1200 w sobotę 18 kwietnia.

 
.2020 WALNE ZEBRANIE. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 lutego 2020 21:56

WALNE  ZEBRANIE

sprawozdawcze

Zarząd ROD im. Władysława Zamoyskiego informuje działkowców, że ustalono termin zebrania na 28 marca 2020r. godz.1000.

 

Szczegóły otrzymają wszyscy działkowcy w imiennym zaproszeniu.

 

Dodatkowo Zarząd informuje, że 21.03.2020r na świetlicy ROD będą wyłożone do wglądu dokumenty dotyczące działalności Zarządu za poprzedni rok.

 

Weź udział w podejmowaniu najważniejszych  decyzji dla Ogrodu na 2020 rok.

 
.Psy i koty w naszym ogrodzie. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 lipca 2019 00:00

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD (obowiązuje od 01.01.2016r) zabrania się:

§ 68 pkt.10:  wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,

 

Dodatkowo: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik

§ 24. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. w odniesieniu do psów:

a) prowadzenie w miejscu publicznym psa na uwięzi, a psy rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażające otoczeniu - w nałożonym kagańcu;

g) zabrania się puszczania psa luzem w lesie, dopuszczania do niszczenia roślinności, trawników itp. przez psa;

2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

f) natychmiastowe usuwanie, przez prowadzącego zwierze, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego ?

g) niedopuszczanie do uporczywego zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

 

W przypadku uporczywego łamania wymienionych uregulowań zostanie wezwana Straż Miejska

 
.Mamy wreszcie numer: Zwierzyniecka 67 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 16 lipca 2017 09:07

Mamy wreszcie porządkowy numer adresowy.

Dnia 13 czerwca 2017 roku UMiG Kórnik nadał nieruchomości zajmowanej przez nasz ogród numer porządkowy 67.

Nasz adres:

62-035  Kórnik

ul. Zwierzyniecka 67