.WALNE ZEBRANIE PRZESUNIĘTE. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 14 marca 2020 15:06

WALNE PRZESUNIĘTE.

UCHWAŁA Nr 44/2020

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD

w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19

Krajowy Zarząd PZD, działając na podstawie § 134 ust. l i 2 pkt 1) Statutu PZD oraz § 134 ust. l i 2 pkt 1) i 7) Statutu PZD w zw. z art. 33 i 34 ustawy o ROD postanawia:

§1

1.   Upoważnić okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu

terminów walnych zebrań (odpowiednio konferencji delegatów) ROD na termin do 31 lipca 2020r.

2.  Zwrócić się do zarządów ROD o natychmiastowe przesunięcie terminów
walnych zebrań w ROD na późniejszy termin.

§2

Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

Zarząd ROD ustalił wysokość wspomnianej wyżej zaliczki na poziomie 300 zł od działki. Kwotę te należy wpłacić na konto bankowe ogrodu do dnia 30.04.2020r. Z wiadomych przyczyn nie można wpłacać osobiście kasjerce.

15 9076 0008 2001 0000 1746 0001

 

Zarząd ROD informuje, że nowy termin Walnego Zebrania zostanie podany na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

 

Woda ogrodowa zostanie otwarta  w terminie podanym wcześniej tj. o godz. 1200 w sobotę 18 kwietnia.