ZARZĄD RODZINNEGO  OGRODU  DZIAŁKOWEGO

1.

Rafał  MAMET

prezes

797 483 948

2.

Marek  SZŁAPKA

wiceprezes

602 630 155

3.

Kazimierz  GARSZTKOWIAK

sekretarz

510 381 477

4.

Teresa  BROGUL

skarbnik

539 054 833

5.

Arkadiusz  GABRYELEWICZ

członek zarządu

 

6.

Renata GRZEMBOWSKA

członek zarządu

 

7.

Andrzej  MAĆKOWIAK

członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Bogumiła             DOMAGAŁA               -  przewodnicząca

Wojciech              PRZYBYLSKI              -  z-ca przewodnicz.

Leonard               WOŹNIAK                   -  członek komisji

 AWARIE:

ELEKTRYK:            tel.  do prezesa lub wiceprezesa

WODA:                 tel.  do prezesa lub wiceprezesa