Uważni działkowcy zapewne zauważyli, że od kilku dni pojawiły się estetyczne skrzynki pocztowe zamontowane nieodpłatnie przez Pocztę Polską. W związku z powyższym znikną powieszone na płotach i bramach niezbyt urokliwe skrzynki, a listonosze będą "wrzucać" przesyłki tylko do skrzynek Poczty Polskiej. Dodatkowo teren Ogrodu zgodnie z decyzją Walnego Zebrania został w rozumieniu "Ustawy prawo o ruchu drogowym" oznakowany jako teren zamieszkania. Kierowcy zapewne wiedzą z czym się to wiąże, ale dwie sprawy należy przypomnieć: mianowicie parkować można tylko w miejscach wyznaczonych i druga najważniejsza dotycząca BEZPIECZEŃSTWA. Na terenie Ogrodu obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych, a dzieci nawet jednoroczne mogą poruszać się bez nadzoru dorosłych. W razie jakiegokolwiek nieszczęścia zawsze winny jest kierowca, który ma poruszać się z prędkością bezpieczną. Wszystkim tym zmianom przygląda się hrabia Zamoyski w nowej szacie.