UWAGA

(właściciele psów i kotów)

 

Corocznie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem ROD:

  • 68 pkt.10 działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

Podobne obowiązki nakłada również:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik” nakładając dodatkowo obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Dlatego wychodząc z działki na spacer ze swoim pupilkiem czy to po alejkach ogrodowych czy też po terenie Gminy pamiętajmy o przestrzeganiu powyższych nakazów.