Dodatkowa opłata 600 złotych.

 W związku z powtarzającymi się sytuacjami wrzucania do dużego kontenera odpadów, które nie powinny się tam znaleźć (plastiki, papiery, szkło, liście, gałęzie, trawa, … ) Zarząd ROD podjął uchwałę o obciążeniu osoby wrzucającej kwotą 600 zł.

Uzasadnienie:  za jednorazowy wywóz prawidłowo napełnionego dużego kontenera płacimy 1108 zł.

Jeśli wywożący uznają, że w kontenerze są odpady, które nie powinny się tam znaleźć to zostaniemy obciążeni kwotą  4432 zł  za wywóz jednego kontenera.

Łatwo policzyć ile wówczas wypadnie nam płacić za śmieci.