NABYCIE DZIAŁKI - I N F O R M A C J A

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Zamoyskiego informuje  działkowców oraz wszystkich chętnych do nabycia działki, że o wszelkich sprawach   związanych ze zbyciem oraz  nabyciem prawa do użytkowania działki w ROD należy   powiadomić Zarząd ROD ( Regulamin ROD § 72 pkt.2). Załatwianie tych spraw z osobami nie będącymi członkami Zarządu ROD  może spowodować trudne do przewidzenia skutki.

Za powyższe działania osób postronnych Zarząd ROD nie bierze odpowiedzialności